• Kho tàng kiến thức Rượu ngoại - Vì sức khoẻ Cộng đồng
  • - Hotlines 0904.479.699 - 0926.479.699

Thơ hài về bợm nhậu

 

Cày đồng đang buổi ban trưa...

Bạn rủ đi nhậu, vứt bừa lung tung.

Vợ mà cản, chồng nổi khùng:

"Để mai tính", chớ lùng nhùng bên tai

 

Ghét sao cái tấm lưng dài

Câu "để mai tính", nói hoài khổ ghê.

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ

Đèn quán nhậu ngọn đỏ ngọn lu

 

Em về xuống tóc đi tu

Kiếm chồng không nhậu…

Khó hơn kiếm vàng.

 

 

Hồng Quang (Sưu tầm)

Khoruou.net