• Kho tàng kiến thức Rượu ngoại - Vì sức khoẻ Cộng đồng
  • - Hotlines 0904.479.699 - 0926.479.699

Rượu quê

 

Rượu quê chẳng mác chẳng tem
Mới vừa cạn chén đã mềm cả môi


Rượu quê thương hiệu lâu rồi
Nút chai lá chuối làm vui cả làng
Cất từ nếp cái hoa vàng
Rượu quê uống sáng mơ màng tận đêm


Nhớ lần họp lớp đó em
Ai say đứng ở bên thềm ngẩn ngơ
Rượu quê mà gặp khách thơ
Chén nghiêng trăng rụng lòng ngơ ngẩn lòng


Rượu sầu mặn đắng bờ môi
Dẫu rằng uống mãi chẳng phai nỗi niềm
Sầu ai ly biệt nợ duyên
Dẫu cho uống cạn truân chuyên vẫn còn


Mình tôi uống rượu trong đêm vắng
Rượu đắng hòa chung với lệ rơi
Từng giọt rượu cay tìm quên lãng
Âm thầm khóc hận cảnh đời tôi

 

H.Q sưu tầm

Khoruou.net