• Kho tàng kiến thức Rượu ngoại - Vì sức khoẻ Cộng đồng
  • - Hotlines 0904.479.699 - 0926.479.699

Say cùng bằng hữu

Tiểu lượng phi quân tử

Vô độc bất trượng phu

Nam nhi chén tạc chén thù

Uống để say men bằng hữu

 

Kỳ vô phong như nam vô tửu

Không say sao có thể thật lòng?

Kể chi quân tử, tiểu nhân

Thánh hiền, thi sĩ, sang bần cứ say!

 

Say đi, say hết đêm nay

Rót trăng hòa rượu, rót đầy tình thâm

Anh vấp ngã? Say mà đứng dậy

Em không vui? Uống để quên sầu

 

Nỗi buồn chia sẻ cùng nhau

Khư khư giữ lấy thêm rầu tấm thân

Cười cho những kẻ ngu đần

Khư khư lễ giáo, thánh nhân sao thành!

 

Ngẫm xem Lý Bạch, Kim Dung

Tuy say mà tỉnh, ung dung giữa đời

Giang hồ tiếu ngạo rong chơi

Vung tay múa bút người người đều mê

 

Say mà để lưu truyền hậu thế

Thử hỏi xem ai chẳng muốn say

Ai như sư phật ăn chay

Thịt chó ăn được,thịt cầy không ăn!

 

Thì Hư Trúc, Đoàn Dự, Tiêu Phong

Lúc lâm nạn còn nâng chén rượu

Sống như thế mới là bằng hữu

Xóa lễ nghi vẫn đáng chân tu

 

Ai tu cứ tu

Còn ta bưng chén ta tu…dài dài

 

Thùy Vân sưu tầm

Khoruou.net