• Kho tàng kiến thức Rượu ngoại - Vì sức khoẻ Cộng đồng
 • - Hotlines 0904.479.699 - 0926.479.699
 • Insoglio 12 lít

  10.200.000₫

  • Mã sản phẩm: MH INSO
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Insoglio 12 lít Rượu vang Insoglio 12 lít được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Toscana Italia - Dung tích: 3000ml - Độ cồn: 14%Alc - Giống nho : Cabernet Franc,Syrah, Merlot , Petit Verdot - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Insoglio 3 lít

  2.500.000₫

  • Mã sản phẩm: MH401
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Insoglio 3 lít Rượu vang Insoglio 3 lít được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Toscana Italia - Dung tích: 3000ml - Độ cồn: 14%Alc - Giống nho : Cabernet Franc,Syrah, Merlot , Petit Verdot - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Biserno 2011 - 3 lít

  11.800.000₫

  • Mã sản phẩm: MH406
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Biserno 2011 Rượu vang Biserno 2011 được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Toscana Italia - Dung tích: 3000ml - Độ cồn: 14,5%Alc - Giống nho : C.Franc, Merlot ,C.Sau - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Biserno 2011

  3.200.000₫

  • Mã sản phẩm: MH208
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Biserno 2011 Rượu vang Biserno 2011 được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Toscana Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 15%Alc - Giống nho : C.Franc, Merlot ,C.Sauvignon - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Masseto 2009

  22.000.000₫

  • Mã sản phẩm: MHM2009
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Masseto 2009 Rượu vang Masseto 2009 được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Toscana Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 15%Alc - Giống nho : Merlot - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Masseto 2008

  22.000.000₫

  • Mã sản phẩm: MHM2008
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Masseto 2008 Rượu vang Masseto 2008 được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Toscana Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 15%Alc - Giống nho : Merlot - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Masseto 2011

  22.000.000₫

  • Mã sản phẩm: MHM2011
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Masseto 2011 Rượu vang Masseto 2011 được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Toscana Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 14,5%Alc - Giống nho : Merlot - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Masseto 2012

  20.000.000₫

  • Mã sản phẩm: MHM2012
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Masseto 2012 Rượu vang Masseto 2012 được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Toscana Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 14,5%Alc - Giống nho : Merlot - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Masseto 2010

  20.000.000₫

  • Mã sản phẩm: MHM2010
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Masseto 2010 Rượu vang Masseto 2010 được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Toscana Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 14,5%Alc - Giống nho : Merlot - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Amarone Mater

  4.500.000₫

  • Mã sản phẩm: MH AM
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Amarone Mater Rượu vang Amarone Mater được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ :Valpolicella Classico Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 16,5%Alc - Giống nho : Corvina,Corvinone, Rondinella - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Amarone 80

  2.950.000₫

  • Mã sản phẩm: MH A80
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Amarone 80 Rượu vang Amarone 80 được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ :Valpolicella Classico Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 16,5%Alc - Giống nho : Corvina,Corvinone, Rondinella - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Amarone Villa

  2.800.000₫

  • Mã sản phẩm: MH765
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Amarone Villa Rượu vang Amarone Villa được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ :Valpolicella Classico Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 17,5%Alc - Giống nho : Corvina,Corvinone, Rondinella - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Amarone Monte

  2.800.000₫

  • Mã sản phẩm: MH802
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Amarone Monte Rượu vang Amarone Monte được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ :Valpolicella Classico Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 16,5%Alc - Giống nho : Corvina,Corvinone, Rondinella - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Amarone Mazzurega

  2.800.000₫

  • Mã sản phẩm: MH789
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Amarone Mazzurega Rượu vang Amarone Mazzurega được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ :Valpolicella Classico Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 17%Alc - Giống nho : Corvina,Corvinone, Rondinella - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Amarone Castelrotto

  2.800.000₫

  • Mã sản phẩm: MH796
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Amarone Castelrotto Rượu vang Amarone Castelrotto được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 14%Alc - Giống nho : Corvina,Corvinone, Rondinella - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Edizione - Blend

  1.350.000₫

  • Mã sản phẩm: MH407
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Edizione - Blend Rượu vang Edizione - Blend được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 14%Alc - Giống nho : Blend - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Vigne Vecchie Negroamaro ( V bạc )

  1.050.000₫

  • Mã sản phẩm: MH278
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu Vigne Vecchie Negroamaro Rượu vang Vigne Vecchie Negroamaro được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 13,5%Alc - Giống nho : Negroamaro - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • Luccarelli Bianco

  260.000₫

  • Mã sản phẩm: MH659
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Luccarelli Bianco Rượu vang Luccarelli Bianco được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Italia - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 13,5%Alc - Giống nho : Chardonnay - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
Khoruou.net