• Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại - Vì Sức Khoẻ Cộng Đồng
 • Hotlines: 086.268.0566 - 086.268.0366
 • Reserva Cabernet Sauvignon

  280.000₫

  • Mã sản phẩm: MH359
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Reserva Cabernet Sauvignon Rượu vang Reserva Cabernet Sauvignon thuộc dòng vang đỏ nổi tiếng của Chile được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Dung tích : 750 ml - Nồng độ : 13,5% - Xuất xứ : Colchagua Valley - Quy cách : 12 chai/thùng     - Tham khảo thêm sản phẩm tại:  
 • Aquilon Garnacha

  3.900.000₫

  • Mã sản phẩm: MH021
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Aquilon Garnacha Rượu vang Aquilon Garnacha được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Tây Ban Nha  - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 16%Alc - Giống nho : Garnacha - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net  
 • Aro Muga

  4.200.000₫

  • Mã sản phẩm: MHAM
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Aro Muga Rượu vang Aro Muga được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Tây Ban Nha  - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 14,5%Alc - Giống nho : Tempranillo - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net  
 • Torre Muga

  2.250.000₫

  • Mã sản phẩm: MH060
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Torre Muga Rượu vang Torre Muga được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Tây Ban Nha  - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 14%Alc - Giống nho : Tempranillo - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net  
 • Muga Selection Especial

  1.050.000₫

  • Mã sản phẩm: MH093
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Muga Selection Especial Rượu vang Muga Selection Especial được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Tây Ban Nha  - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 14%Alc - Giống nho :Tempranillo - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net  
 • Muga Reserva

  680.000₫

  • Mã sản phẩm: MH104
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Muga Reserva Rượu vang Muga Reserva được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Tây Ban Nha  - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 14%Alc - Giống nho : Blend - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net  
 • Muga White

  380.000₫

  • Mã sản phẩm: MH134
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Muga White Rượu vang Muga White được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Tây Ban Nha  - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 15%Alc - Giống nho : Blend - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net  
 • Paso A Paso Tempranillo

  360.000₫

  • Mã sản phẩm: MH801
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Paso A Paso Tempranillo Rượu vang Paso A Paso Tempranillo được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Tây Ban Nha  - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 14%Alc - Giống nho : Garnacha - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net  
 • Breca Garnacha

  660.000₫

  • Mã sản phẩm: MH023
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Breca Garnacha Rượu vang Breca Garnacha được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Hệ thống siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Xuất xứ : Tây Ban Nha  - Dung tích: 750ml - Độ cồn: 15,5%Alc - Giống nho : Garnacha - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net  
 • Lagranja Family Reserve 2007

  950.000₫

  • Mã sản phẩm: VATBN_HĐ14
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Lagranja Family Reserve 2007 Rượu vang Lagranja Family Reserve 2007 thuộc dòng rượu vang đỏ nổi tiếng của Tây Ban Nha làm từ các giống  nho Tây Ban Nha được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống Siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 13,5% - Vùng:  Bodegas Santalba Rioja Tây Ban Nha - Quy cách : 06 chai/thùng  - Tham khảo thêm về sản phẩm tại: 
 • Lagranja Golden Label 2005

  2.000.000₫

  • Mã sản phẩm: VATBN_HĐ13
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Lagranja Golden Label 2005 Rượu vang Lagranja Golden Label 2005 thuộc dòng rượu vang đỏ nổi tiếng của Tây Ban Nha làm từ các giống  nho Tây Ban Nha được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống Siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14,5% - Vùng:  Bodegas Santalba Rioja Tây Ban Nha - Quy cách : 06 chai/thùng  - Tham khảo thêm về sản phẩm tại: 
 • Saint Denis Crianza 2012

  750.000₫

  • Mã sản phẩm: VATBN_HĐ12
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Saint Denis Crianza 2012 Rượu vang Saint Denis Crianza 2012 thuộc dòng rượu vang đỏ nổi tiếng của Tây Ban Nha làm từ các giống  nho Tây Ban Nha được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống Siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14,5% - Vùng:  Bodegas Santalba Rioja Tây Ban Nha - Quy cách : 06 chai/thùng  - Tham khảo thêm về sản phẩm tại: 
 • Saint Denis Reserva 2010

  8.500.000₫

  • Mã sản phẩm: VATBN_HĐ10
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Saint Denis Reserva 2010 Rượu vang Saint Denis Reserva 2010 thuộc dòng rượu vang đỏ nổi tiếng của Tây Ban Nha làm từ các giống  nho Tây Ban Nha được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống Siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Dung tích : 3000ml - Nồng độ : 14,5% - Vùng:  Bodegas Santalba Rioja Tây Ban Nha - Quy cách : 01 chai/hộp - Tham khảo thêm về sản phẩm tại: 
 • Saint Denis Reserva 2009

  2.000.000₫

  • Mã sản phẩm: VATBN_HĐ09
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Saint Denis Reserva 2009 Rượu vang Saint Denis Reserva 2009 thuộc dòng rượu vang đỏ nổi tiếng của Tây Ban Nha làm từ các giống  nho Tây Ban Nha được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống Siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14,5% - Vùng:  Bodegas Santalba Rioja Tây Ban Nha - Quy cách : 06 chai/thùng - Tham khảo thêm về sản phẩm tại: 
 • Saint Denis Single Vineyard 2005

  2.500.000₫

  • Mã sản phẩm: VATBN_HĐ08
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Saint Denis Single Vineyard 2005 Rượu vang Saint Denis Single Vineyard 2005 thuộc dòng rượu vang đỏ nổi tiếng của Tây Ban Nha làm từ các giống  nho Tây Ban Nha được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống Siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 15% - Vùng:  Bodegas Santalba Rioja Alta Tây Ban Nha - Quy cách : 06 chai/thùng - Tham khảo thêm về sản phẩm tại: 
 • Santalba Amaro 2014

  2.250.000₫

  • Mã sản phẩm: VATBN_HĐ07
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Santalba Amaro 2014 Rượu vang Santalba Amaro 2014 thuộc dòng rượu vang đỏ nổi tiếng của Tây Ban Nha làm từ các giống  nho Tây Ban Nha được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống Siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 15,5% - Vùng:  Bodegas Santalba S.A Tây Ban Nha - Quy cách : 06 chai/thùng - Tham khảo thêm về sản phẩm tại: 
 • 1.868 2014

  825.000₫

  • Mã sản phẩm: VATBN_HĐ06
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang 1.868 2014 Rượu vang 1.868 2014 thuộc dòng rượu vang đỏ nổi tiếng của Tây Ban Nha làm từ các giống  nho Tây Ban Nha được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống Siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14,5% - Vùng:  Bodegas Santalba S.A Tây Ban Nha - Quy cách : 06 chai/thùng - Tham khảo thêm về sản phẩm tại: 
 • Marques de Tejares 2014

  765.000₫

  • Mã sản phẩm: VATBN_HĐ05
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: Rượu vang Marques de Tejares 2014 Rượu vang Marques de Tejares 2014 thuộc dòng rượu vang đỏ nổi tiếng của Tây Ban Nha làm từ các giống  nho Tây Ban Nha được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống Siêu thị Hà Nội phạm vi toàn quốc. - Dung tích : 750ml - Nồng độ : 14,5% - Vùng:  Bodegas Los Aljibes Tây Ban Nha - Quy cách : 06 chai/thùng - Tham khảo thêm về sản phẩm tại: 
KHORUOU.net - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam