• Kho tàng kiến thức Rượu ngoại - Vì sức khoẻ Cộng đồng
  • - Hotlines 0904.479.699 - 0926.479.699

Vang bịch Almaden Cabernet Sauvignon

Mã sản phẩm: ALM
Liên hệ
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Almaden Cabernet Sauvignon

Vang bịch: 5 lít
Loại rượu: Rượu đỏ
Quốc Gia: Rượu Mỹ
Vùng: California
Nhãn: Almaden

Khoruou.net