• Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại - Vì Sức Khoẻ Cộng Đồng
  • Hotlines: 086.268.0566 - 086.268.0366

Vang bịch Almaden Cabernet Sauvignon

Mã sản phẩm: ALM
Liên hệ
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Almaden Cabernet Sauvignon

Vang bịch: 5 lít
Loại rượu: Rượu đỏ
Quốc Gia: Rượu Mỹ
Vùng: California
Nhãn: Almaden

KHORUOU.net - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam