• Kho tàng kiến thức Rượu ngoại - Vì sức khoẻ Cộng đồng
 • - Hotlines 0904.479.699 - 0926.479.699
 • Baileys - The Original Cream

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BAILEY_ORI
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Rượu Baileys - rượu pha chế Rượu Baileys The Original Cream được nhập nguyên chai từ Cộng hoà Ireland, thường dùng để pha cocktail. - Dung tích: 750 ml. - Nồng độ: 14,7 % Alc. Rượu sữa Baileys trên môi người đẹp, rượu Baileys có thể coi là loại rượu ngoại dành riêng cho phái đẹp. Vì nồng độ cồn rất thấp và hương vị thì ngọt lịm thơm ngon. Baileys là nhãn hiệu rượu kem sữa Ailen Rượu sữa Baileys là nhãn hiệu rượu kem sữa Ailen được ưa chuộng nhất thế giới và đã được xếp vị trí số 1 trong ngành hàng rượu kem sữa và đứng thứ 6 trong 10 nhãn hiệu rượu ngoại có uy tín nhất toàn...
 • Basil Hayden 8 năm

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BH8
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Basil Hayden 8 năm Rượu Basil Hayden 8 năm được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích: 750ml. - Nồng độ: 40%Alc., - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Amaretto

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Amaretto BOLS Liquer Amaretto được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 24%Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Apricot Brandy

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_B
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Apricot Brandy Rượu được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 24%Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Blue Curacao

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_C
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Blue Curacao Rượu BOLS Liquer Blue Curacao được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 21%Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Cherry Brandy

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_CB
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Cherry Brandy Rượu BOLS Liquer Cherry Brandy được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 24 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Creme de Banana

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_DEB
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Creme de Banana Rượu BOLS Liquer Creme de Banana được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 17 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Creme de Cacao Brown

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_BC
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Creme de Cacao Brown Rượu BOLS Liquer Creme de Cacao Brown được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 24 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Creme de Cacao White

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_BCW
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Creme de Cacao White Rượu BOLS Liquer Creme de Cacao White được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 24 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Creme de Cassis

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_CC
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Creme de Cassis Rượu BOLS Liquer Creme de Cassis được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 17 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Curacao Dry Orange

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_DO
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Curacao Dry Orange Rượu BOLS Liquer Curacao Dry Orange được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 24 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Kirsch

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_LK
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: Rượu BOLS Liqueur Kirsch Rượu BOLS Liquer Kirsch được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 38 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Maraschino

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_M
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liquer Maraschino Rượu BOLS Liquer Maraschino được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 24 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Peach

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_P
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Peach Rượu BOLS Liquer Peach được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 17 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Peppermint Green

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_G
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Peppermint Green BOLS Liquer Peppermint Green được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 24 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Peppermint White

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_PW
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Peppermint White Rượu BOLS Liquer Peppermint White được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 24 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Strawberry

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_S
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Strawberry Rượu BOLS Liquer Strawberry được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 17 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
 • BOLS Liqueur Triple Sec Curacao

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: BOL_SC
  • Thương hiệu:
  • Mô tả ngắn: BOLS Liqueur Triple Sec Curacao Rượu BOLS Liquer Triple Sec Curacao được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Sieuthihanoi.net và Khoruou.net . - Dung tích : 700 ml - Nồng độ : 38 %Alc - Tham khảo thêm sản phẩm tại: http://sieuthihanoi.net
Khoruou.net