• Kho tàng kiến thức Rượu ngoại - Vì sức khoẻ Cộng đồng
  • - Hotlines 0904.479.699 - 0926.479.699

Mua rượu Chivas 18 và Chivas 12 giá cao nhất

Tôi hiện có lượng khách hàng mua các loại rượu ngoại thuộc dòng rượu Chivas Regal thứ thiệt như Chivas 12 năm, Chivas 18 năm, đặc biệt là hàng Duty thì càng tốt.

Anh chị nào có nguồn hàng rượu ngoại như trên xin mời liên hệ với tôi để giao dịch mua bán nhé !

Số điện thoại của tôi : 0936.139.643.

 

Khoruou.net