• Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại - Vì Sức Khoẻ Cộng Đồng
  • Hotlines: 086.268.0566 - 086.268.0366

Aberlour - batch 49

Mã sản phẩm: ABER49
Liên hệ
Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

ABERLOUR A'BUNADH 
Batch 49

70cl / 60.1%

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Distillery Bottling

Batch 49 of Aberlour's rightly lauded A'Bunadh – a small-batch, cask-strength sherry monster. After a cracking couple of batches, expectations are high for this one.

KHORUOU.net - Kho Tàng Kiến Thức Rượu Ngoại Hàng Đầu Việt Nam